ZIGOMATIČNI IMPLANTI

STRUČNI SARADNICI NEMAČKE KLINIKE WEISS 32
U ŠTUTGARTU U NEMAČKOJ

ZUBI ZA 1 DAN

Zigomatični implantati su posebna vrsta implantata i predstavljaju najviši stadijum u implantologiji. Pacijenti su nerešivi slučajevi konvencionalnom implantologijom, kao i tehnikom All on 4. Koncept zigomatičnih implantata je namenjen pacijentima koji imaju ograničenu količinu kosti, tj. nedovoljno kosti. Praktično, pacijent koji dobije informaciju da ne može da ugradi implantat, zigomatični implantat je rešenje za njega. Pacijent se oslobađa proteze i dobija fiksne zube koji se ne skidaju.

Zigomatični implantati su implantati čija dužina ide od 35 do 65 mm. Sama dužina omogućava ugradnju implanta u kosti koje su dosta dalje, tačnije u zigomatičnu kost (jagodičnu kost). Ovakva intervencija je apsolutno bezbolna jer se radi u stanju sedacije tj. u stanju polusna. Postoji opcija da se intervencija radi i u opštoj anesteziji.

Brzina u radu je jako bitna. Jednu ovakvu intervenciju izvodimo za sat i po vremena do dva. Kratak period rada nosi manji stres tkiva, te je sam postoperativni period mnogo lakši.

PITANJA I ODGOVORI

Zigomatični implanti su namenjeni pacijentima koji su dobili informaciju da ne mogu da ugrade implante zbog nedovoljno raspoložive kosti.

Koristimo implantate čija dužina ide od 35 do 65 mm u saradnji sa firmom Nobel Biocare, svetskim liderom u oblasti implantologije.

Ugrađivanje implanta traje od sat i po do dva sata, ne duže.

Intervencija je apsolutno bezbolna.

Postoperativni period je praćen blagim otokom, bez bola.

PRE I POSLE

SLUČAJ 1
SLUČAJ 2
SLUČAJ 3