ZUBNI IMPLANTI

U slučaju da Vam nedostaje jedan, više ili svi zubi, rešenje su zubni implantati. Možemo nadoknaditi izgubljene zube bez potrebe da brušimo zdrave. Ugradnjom zubnih implantata i izradom krunica na implantatima zaustavljamo proces povlačenja kosti do koga dolazi nakon gubitka zuba. Zubni implantati su potpuno biokompatibilni sa Vašim organizmom, koji ih prihvata kao svoj sastavni deo. Izrađeni su od titanijuma i zamena su za koren izgubljenog zuba.

All on 4 implanti
Zubi za 1 dan

Zigomatični implanti
zubi za 1 dan

Implant sa krunicom
za 1 dan