UKLANJANJE ZUBNOG KAMENCA

PREVENTIVNO ČIŠĆENJE ZUBA

Uklanjanje zubnog kamenca je zapravo procedura uklanjanja tvrdih i mekih naslaga sa njihove površine. Osnovni ciljevi uklanjanja zubnog kamenca su preventivni (sprečava nastanak parodontopatije) ili terapijski (zaustavlja ili usporava njeno dalje napredovanje).
Uklanjanje zubnog kamenca treba sprovoditi na 4 do 6 meseci, a u nekim slučajevima i češće. Ako se sprovodi redovno, uklanjanje zubnog kamenca je potpuno bezbolna procedura i spada pod preventivnu terapiju parodontopatije, ali i pod terapiju u okviru njenog lečenja. U preventivnom smislu preporučuju se minimalno dve terapije godišnje ukoliko stomatolog drugačije ne odredi.

Zubni kamenac je glavni pomoćni faktor u nastanku parodontopatije. Svojim oštrim ivicama dovodi do oštećenja desni te se kao posledica javlja krvarenje prilikom pranja zuba. Njegova mikroskopska struktura u vidu rupica predstavlja idealno mesto za skrivanje bakterija i mikroostataka hrane od vlakana četkice, što otežava adekvatnu oralnu higijenu.

Kamenac se može naći ispod desni i on se ne vidi golim okom, već ga jedino stomatolog može otkriti pregledom. Ovaj kamenac koji nazivamo subgingivalnim (ispod gingive) upravo je najopasniji i dovodi do nastanka parodontopatije.

PITANJA I ODGOVORI

Parodontopatija počinje neupadljivo, krvarenjem desni, a može se javiti i kod mladih osoba. Opasnost je što ona ne boli dok ne dođe do komplikacija. Parodontopatija izaziva dentalni plak, koji je sastavljen od 80% bakterija i mikroorganizama. Dentalni plak je bezbojna, providna, ljigava masa koja se taloži na zubima i ne može se ukloniti običnim čišćenjem.

U slučajevima loše oralne higijene na zubni plak se talože mineralne soli, dolazi do mineralizacije i tako nastaje zubni kamenac. Zubni kamenac je vidljiv i taloži se uz ivicu gingive. On uzrokuje zapaljenje desni na 2 načina:

  • onemogućava čišćenje i održavanje higijene usta
  • mehanički pritiska desni i dovodi do poremećaja cirkulacije, što je uzrok crvenih i otečenih desni

Kamenac koji je prekriven gingivom i najčešće se ne vidi golim okom zove se subgingivalni konkrement. Njega ima u parodontalnim džepovima.
Ukoliko se gingivitis (upala gingive) ne leči, zapaljenje se širi i propada parodoncijum. Formiraju se parodontalni džepovi – prostor između korena zuba i upaljenih desni. U tom stadijumu zubi postaju preosetljivi na termičke, mehaničke i druge nadražaje. U daljim stadijumima zubi počinju da se klate i ispadaju.