KIRETAŽA PARODONTALNOG DŽEPA

OBRADA I ČIŠĆENJE PARODONTALNIH DŽEPOVA

Kiretaža ili obrada parodontalnih džepova predstavlja parodontološku proceduru kojom se iz parodontalnih džepova uklanjaju obolela nekrotična gingiva i cement. Na taj način se stvaraju uslovi za smanjenje parodontalnog džepa i usporava se dalji razvoj parodontopatije. Procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolna.