SINUS LIFT

UGRADNJA VEŠTAČKE KOSTI

Sinus lift je intervencija prilikom koje se u bočnom segmentu gornje vilice odiže membrana sinusa kako bi se ugradila veštačka kost i stvorili uslovi za ugradnju zubnih implantata.