REŽANJ OPERACIJA

OTVORENA KIRETAŽA PARODONTALNOG DŽEPA

Režanj operacija se drugačije naziva otvorena kiretaža parodontalnog džepa. Koristi se u situacijama kada je neophodno učiniti kiretažu parodontalnog džepa. Cilj režanj operacije je uklanjanje štetnog patološkog tkiva, regeneracija potpornog aparata zuba i redukcija dubine parodontalnih džepova. Često se kombinuje sa ubacivanjem veštačke kosti.

PITANJA I ODGOVORI

Režanj operacija je intevencija tokom koje se hirurški pristupa potpornom aparatu zuba kako bi se uklonile granulacije, mrtvo tkivo, kamenac, nekrotični cement. Zbog podizanja desni ova intervencija je još poznata i kao otvorena kiretaža parodontalnih džepova.

PRF je frakcija krvi bogata koncentrovanim faktorima rasta i drugim korisnim elementima. Dobija se centrifugiranjem krvi bez dodataka bilo kakvih hemijskih supstanci.

PRF se u toku parodontoloških, implantoloških i oralno hiruških intervencija meša sa veštačkom kosti i zahaljujući pomenutim karakteristikama poboljšava koštanu regeneraciju. PRF štiti ranu nakon vađenja zuba. On utiče i na funkciju matičnih ćelija i na taj način doprinosi boljoj regeneraciji koštanih i mekih tkiva.

PRF se može mešati sa veštačkom kosti, može se samostalno aplikovati ili se može aplikovati u obliku membrana. Na mestu aplikacija pojačava stvaranje novih krvnih sudova, dotok kiseonika i hranljivih materija čime doprinosi boljoj regeneraciji tkiva i zarastanju rana.

PRE I POSLE

SLUČAJ 1