NIVELACIJA GREBENA

NEPRAVILAN OBLIK VILIČNE KOSTI

Nepravilan oblik vilične kosti u zoni fiksnog rada ili proteze predstavlja problem, kako u funkcionalnom, tako i u estetskom smislu. Nivelacijom grebena ovaj problem se eliminiše i stvaraju se uslovi za izradu kvalitetnog protetskog rada.