ORALNA HIRURGIJA

SPAVAJTE TOKOM OPERACIJE

Oralna hirurgija je stomatološka disciplina koja se bavi hirurškim lečenjem različitih vrsta oboljenja mekih i koštanih tkiva usne duplje.

Oralno hirurške intervencije su bezbolne. Kod većine ovih intervencija bol je moguće eliminisati primenom lokalnog anestetika, koji se ubrizgava ili u okviru regije koja je predmet zahvata ili oko udaljenog dela živca. Na ovaj način se blokira sprovođenje impulsa. U retkim slučajevima javlja se potreba za primenom sedacije i to uglavnom kod pacijenata koji se previse plaše ili dece sa smetnjama u razvoju.

Vađenje
umnjaka

Vađenje
zuba

Apikotomija

Režanj
operacija

Resekcija
frenuluma

Nivelacija
grebena

Cistektomija

Sinus lift