ENDODONCIJA

LEČENJE KANALA KORENA ZUBA

Lečenje kanala korena zuba tj. vađenje živca često je procedura koja zahteva strpljenje i duže sedenje u stolici. Zato smo se potrudili da svojim klijentima obezbedimo što komfornije i brže lečenje, a da pri tome ne ugrozimo kvalitet.

U lečenju kanala korena zuba bitna je kvalitetna obrada koju pacijenti najčešće povezuju sa radom tj. struganjem različitim iglicama. Potrebno je zub proširiti do tačno određene granice, a zatim ga do te granice precizno definitivno napuniti.

PITANJA I ODGOVORI

Endodoncija se bavi oboljenjima sadržaja kanala korena zuba tj. zubne pulpe. Zubna pulpa može da oboli iz različitih razloga, a jedan od njih je svakako zubni karijes. Kada bakterije i njihovi toksini prodru u komoru zuba dolazi do njene upale koja se naziva pulpitis.

Daljim dejstvom bakterija i njihovih toksina dolazi do prekida snabdevanja zuba krvlju i odumiranja sadržaja kanala korena, a tada nastaje gangrena. Bakterije takođe mogu da preko vrha korena zuba prodru u viličnu kost, a kao posledica nastaje proces na vrhu korena.

Trauma npr. udarac moze dovesti do prekida snabdevanja zubne pulpe (sadržaja kanala korena) hranljivim materijama, nakon čega dolazi do njenog postepenog odumiranja. Često ovakav proces ostane sakriven pa se jedna takva cista primeti ili kada dostigne značajne razmere ili na rutinskom rendgen snimku. Ukoliko tokom traume dođe do prodora infektivnih agenasa nastaće gangrena.

Tokom lečenja kanala korena potrebno je zub proširiti do tačno određene granice, a zatim ga do te granice precizno definitivno napuniti.
Reciproc endo motor sa ugrađenim apkes lokatorom omogućava nam da kanal proširimo i obradimo za manje od 10 minuta upotrebom samo jednog mašinskog proširivača u svega nekoliko prolaza. Njegov ugrađeni apeks lokator signalizira kada smo dostigli potrebu dužinu za punjenje kanala i stopira mašinski proširivac.

Lečenje kanala zuba, ili kako se još kaže vađenje živca, zahteva preciznost u radu. Kanal zuba mora biti obrađen celom svojom dužinom do njegovog vrha. Zub koji je loše obrađen, prekratko napunjen ili prepunjen, u slučaju kada endodontska iglica preforsira vrh korena, kasnije može biti uzročnik problema. Određivanje lokacije vrha korena zuba obezbeđuje aparat poznat pod nazivom apeks lokator. Na njegovom displeju stomatolog može precizno da vidi koliko se daleko nalazi od “prave lokacije”.

Kada toksini poreklom od bakterija prodru preko vrha korena zuba u zubnu kost nastaje proces. Konzervativno nehirurško lečenje takvih procesa je moguće ubacivanjem medikamenata kroz kanal zuba u zubnu kost preko vrha korena. Ipak, postoje one situacije kada takva terapja ne može da da rezultate. Tada se, nakon spovedene endodoncije, mora pristupiti apikotomiji. Apikotomija predstavlja hirurško odstranjivanje vrha korena zuba i okolne kosti radi uklanjanja procesa.