KRUNICE NA IMPLANTIMA

OKLUZALNO ŠRAFLJENE KRUNICE

Zubne krunice na implantima se ne razlikuju od onih koje se postavljaju na zube kada je reč o vrsti. Mogu biti bezmetalne, cirkonijum ili metalokeramičke krunice. Ipak odabir veze implantat-krunica značajno utiče na dugotrajnost samog rada.

U Dental Oral Centru odabrali smo okluzalno šrafljene krunice. Reč je o krunicama koje se za implantat fiksiraju mikro zavrtnjem. Ovakve krunice imaju  prednost jer se ne koristi cement. Kada se krunice na implantatima cementiraju, koliko god se stomatolog trudio da sam cement ukloni mali deo oko samog implantata zaostane i stvara upalu koja ne mora biti primetna. To negativno utiče na vek trajanja implantata.

PITANJA I ODGOVORI

Okluzalno šrafljene krunice na implantatima omogućavaju stomatologu da ih skine na svakoj kontroli, a zatim ih vrati. Tako stomatolog ima direktan uvid u stanje mekih tkiva i kosti u predelu ugrađenih implantata. U neželjenim situacijama može lako da sprovede neophodnu terapiju.

Cementirane krunice je nemoguće skinuti i vratiti. One su definitivno fiksirane za svoje nosače (abatmente). Kod cementiranih krunica kontrola se sprovodi pipanjem sondom, stomatolog nema direktan uvid u tkiva oko implantata i ne može biti 100% siguran u njihovo stanje.