BEZMETALNE KRUNICE
ZA 1 SAT

KRUNICE ZA 1 SAT

Krunice možemo da izradimo za samo jedan dan ili čak za nekoliko sati, zahvaljujući SIRONA CAD-CAM sistemu, a one će prevazići sva Vaša očekivanja!

Prednosti

JEDNOM POSETOM DO NOVE KRUNICE

Za razliku od primene standardnih stomatoloških metoda s kojima je potrebno bar 4 dolaska u polikliniku u minimalnom periodu od 7 dana, u samo jednoj poseti dobićete bezmetalnu krunicu!

Ceo slučaj izrade i ugradnje krunice rešava se u nekoliko koraka za nepunih sat i po vremena, a Vi ćete dobiti vrhunske protetske nadoknade!

ESTETIKA

Kako bi naši pacijenti bili u potpunosti zadovoljni svojim novim osmehom, razmatrali smo više vrsta bezmetalne keramike i odlučili se za Ivoclar E-MAX bezmetalnu keramiku na bazi litijum disilikata, neprevaziđenih estetskih i fizičkih svojstava.

PITANJA I ODGOVORI

CAD-CAM krunice i druge nadoknade (inleji, onleji) idealno leže na zubu nosaču ili implantatu i sa njim zapravo čine celinu bez prisustva zazora, stepenika i grubih prelaza što ih čini idealnim kopijama prirodnih zuba.

CAD-CAM sistem omogućava prenošenje 3D modela otiska u računar, a zatim modelovanje novih krunica na samom računaru. Same krunice se izrađuju na posebnom mikrostrugu koji garantuje najviši stepen preciznosti.

Izrađuju se sve vrste nadoknada od pune keramike – keramičke plombe, keramičke fasete odnosno viniri, kao i krunice od pune keramike.

Prednosti su na obostrano zadovoljstvo, kako stomatologa, tako i pacijenata. To su svakako vrhunska preciznost na mikronskom nivou koja se postiže preko intraoralnog skeniranja, komforna metoda uzimanja otiska, kao i brzina izrade nadoknada.

Koriste se vrhunski keramički materijali koji pokazuju veliku trajnost, mehaničku otpornost i imaju vrhunske estetske performanse, što je pacijentima najvažnije.

Ne, upotrebom 3D kamere snimaju se zubi i izrađuju 3D modeli, čime se izbegava tradicionalno i pomalo neprijatno uzimanje otisaka.

Ispod krunica se ne zadržava hrana, ne postoje faktori iritacije, a održavanje higijene je maksimalno olakšano. Rezultat je dugotrajna i funkcionalna nadoknada, maksimalno prijatna za pacijenta.

Od trenutka kada pacijent sedne na stolicu sve do uspešnog završetka intervencije protekne manje od 90 minuta!

PROCEDURA

Prvo se ugrađuju 3 titanijumska kočića kako bi se zub ojačao i izrađuje se kompozitna nadogradnja kao nosač buduće krunice.

Zatim se pristupa izradi bezmetalne E-MAX krunice CAD-CAM tehnikom. Snimaju se zubi gornje i donje vilice uz pomoć 3D kamere na osnovu koje kompjuter izrađuje 3D modele. Kada su modeli gotovi, pristupa se podešavanju individualnih parametara i podešava jačina kontakta. Po završetku podešavanja parametara pomoću softvera izrađuje se 3D model buduće krunice, koji se, kada je završen, šalje putem mreže direktno na mašinu za izradu krunice. Za samo 13 minuta krunica je gotova!

Nakon potvrde da krunica dobro leži na zubu, tehničar radi karakterizaciju i tehničku obradu krunice, čime se postiže funkcionalnost i visoka estetika, kao i idealan spoj zuba i krunice.

Iskustva pacijenata

PRE I POSLE