Oralna hirurgija u Dental Oral Centru

rezanj operacija u sali stomatološka ordinacija Dental Oral Centar

Režanj operacija je intevencija tokom koje se hiruški pristupa potpornom aparatu zuba kako bi se pod direktnom kontrolom oka uklonile granulacije, mrtvo tkivo, kamenac, nekrotični cement. Zbog podizanja desni ova intervencija je još poznata i kao otvorena kiretaža parodontalnih džepova.

Cilj režanj operacije je uklanjanje štetnog patološkog tkiva, regeneracja potpornog aparata zuba, redukcija dubine parodontalnih džepova. Često se kombinuje sa ubacivanjem veštačke kosti.

PRF i režanj operacija

proces frakcije krvi stomatološka ordinacija Dental Oral Centar

PRF (Platelets Rich Plasma – Plazma Bogata Trombocitima) je frakcija krvi bogata koncentrovanim faktorima rasta i drugim korisnim elementima. Dobija se centrifugiranjem krvi uzete od pacijenta bez dodataka bilo kakvih hemijskih supstanci što znači da se ono što se uzme iz organizma vraća u organizam.

PRF poboljšava koštanu regeneraciju i zarastanje hiruške rane. Pomaže prilikom implantološke, oralnohiruške i parodontološke terapije.

U toku parodontoloških, implantoloških i oralnohiruških intervencija meša se sa veštačkom kosti i zahaljujući pomenutim karakteristikama poboljšava koštanu regeneraciju. PRF štiti ranu nakon vađenja zuba. On utiče i na funkciju matičnih ćelija i na taj način doprinosi boljoj regeneraciji koštanih i mekih tkiva.

PRF se može mešati sa veštačkom kosti, može se samostalno aplikovati ili se može aplikovati u obliku membrana. Na mestu aplikacija pojačava stvaranje novih krvnih sudova, dotok kiseonika i hranljivih materija i na taj način doprinosi boljoj regeneracija tkiva i zarastanju rana.