Oralna Hirurgija

oralna hirurgija u dental oral centru Beograd

Oralna hirurgija je stomatološka disciplina koja se bavi hiruškim lečenjam različitih vrsta oboljenja mekih i koštanih tkiva usne duplje.

Oralno hiruške intervencije su bezbolne. Kod većine oralno hiruških intervencija bol je moguće eliminisati primenom lokalnog anestetika koji se ubrizgava ili u okviru regije koja je predmet zahvata ili oko udaljenog dela živca kako bi se blokiralo sprovodjenje impulsa. U retkim slučajevima javlja se potreba za primenom sedacije i to u glavnom kod pacijenata koji se previse plaše ili dece ometene u razvoju.

Oralna hirurgija u Dental Oral Centru

Režanj operacija

Režanj operacija je hirurška intervencija koja se koristi u lečenju parodontopatije. Prilikom ove procedure često je potrebna ugradnja veštačke kosti. Ugradnja veštačke kosti može se raditi u kombinaciji sa PRF. Više o režanj operaciji možete videti ovde.

Vadjenje zuba

Vadjenje zuba podrazumeva uklanjanje zuba iz zubne čašice, potpuno bezbolno, uz anesteziju. Više o našim preporukama nakon vadjenja zuba možete videti ovde.

Impaktirani umnjaci

Vađenje impaktiranih zuba se vrši u lokalnoj anesteziji. Apsolutno je bezbolna. Više o ovoj proceduti možete videti ovde.

Apikotomija

Apikotomija podrazumeva uklanjanje produkta infekcije sa vrha korena zuba i njegove okoline. Više o apikotomiji možete videti ovde.

Resekcija frenuluma

Resekcija frenuluma radi se u slučajevima kada je visok pripoj frenuluma za desni. Na taj način se sprečava povlačenje desni i razvoj parodontopatije. Radi se kao predprotetska priprema kod totalnih i parcijalnih proteza bez prednjih zuba.

Nivelacija grebena

Nepravilan oblik vilične kost u zoni finskog rada ili proteze predstavlja problem kako u funkcionalnom tako i u estetskom smislu. Nivelacijom grebena ovaj problem se eliminiše i stvaraju uslovi za izradu kvalitetnog stomatoprotetskog rada.

Cisteoktomija

Cisteoktomija je hiruški zahvat uklanjanja zubnih cisti.

Sinus lift

Sinus lift je intervencija prilikom koje se u bočnom segmentu gornje vilice odiže membrana sinusa kako bi se ugradila veštačka kost i stvorili uslovi za ugradnju zubnih implantata.