Iskustva naših pacijenata

Iskustva naših pacijenata su naša najbolja preporuka. Kako bi vam što više približili atmosferu u našoj ordinaciji, i perspektivu naših pacijenata integrisali smo ovu formu za komentare. Tekstovi su rezultat njihovog subjektivnog doživljaja. Sva iskustva i komentari prolaze kroz sistem Global Clinic Ratinga.