Garancija na radove

U Dental Oral Centru Bu Beograd radimo i preglede dece

Preko 35 godina, zadovoljan pacijent je imperativ u radu celokupnog osoblja naše poliklinike. Ogromno iskustvo sa pacijentima iz celog sveta kao i tehnologija i materijali koje upotrebljavamo omogućavaju da našim pacijentima dajemo odlične garancije na naše radove i ugradjeni materijal. Na primer, firma Nobel Biocare, čije imlantate koristimo za ugradnju, daje doživotnu garanciju na njihove titanijumske implantate. Svojim klijentima pružamo stomatološku uslugu po svetskim standardima. Iz tog razloga stojimo iza svojih radova i za njih u potpunosti garantujemo.

Garancije:

  • Plombe – 1 godina
  • Krunice – 10 godina
  • Proteze – 5 godina
  • Implanti – doživotna garancija
international accredited clinic dental oral centar Beograd

Uslovi garancije na krunice i proteze

Uslovi garancije na krunice i proteze

Svaki protetski rad da bi trajao što duže, zahteva besprekorno stanje zuba i okolnih tkiva koji ga nose. Loša oralna higijena i prisustvo kamenca kompromituju protetski rad i skraćuju njegovo vreme trajanja. Kako bi protetski rad trajao što duže neophodno je besprekorno održavanje.

Iz navedenih razloga uslov za garanciju na krunice i proteze u Dental Oral Centru su tri godišnje kontrole. Vidi više o estetskoj stomatologiji.

Garancija na implantate

Na sam implantat dobijate doživotnu garanciju proizvođača, u slučaju odbacivanja ponovnu ugradnju ne plaćate. Ipak ni mi ni proizvođač ne možemo garantovati za buduće stanje i zdravlje vaše vilične kosti, niti za vaše opšte zdravlje. Ukoliko do odbacivanja dođe usled gubitka kosti, ili nekog drugog stanja, pacijent snosi troškove lečenja uzroka ali ne i ugradnje implantata.

Kako bi implantati i rad na njima trajali, nephodno je besprekorno održavanje. Bez toga tkivo oko implantata osuđeno je na propadanje a samim tim i sam dentalni implantat.

Da bi pacijent ostvario pravo na garanciju, uslov su tri godišnje kontrole, propisane od strane poizvođača implantata, koji daje doživotnu garanciju. Na kontrole ćemo Vas mi podsetiti. Vidi više o implantatima.