Endodoncija

popravka zuba u dental oral centru Beograd

Endodoncija se bavi oboljenjima sadržaja kanala korena zuba tj. zubne pulpe. Zubna pulpa može da oboli iz različitih razloga a jedan od njih je svakako zubni karijes. Kada bakterije i njihovi toksini prodru u komoru zuba dolazi do njene upale koja se naziva pulpitis.

Daljim dejstvom bakterija i njihovih toksina dolazi do prekida snabdevanja zuba krvlju i odumiranja sadržaja kanala korena, a tada nastaje gangrena. Bakterije takodje mogu da preko vrha korena zuba, apeksa, prodru u viličnu kost, a kao posledica nastaje proces na vrhu korena.

Trauma npr. udarac moze dovesti do prekida snabdevanja zubne pulpe (sadržaja kanala korena) hranljivim materijama, nakon čega dolazi do njenog postepenog odumiranja. Često ovakav proces ostane sakriven pa se jedna takva cista primeti ili kada dostigne značajne razmere, ili na rutinskom rendgen snimku. Ukoliko tokom traume dođe do prodora infektivnih agenasa nastaće gangrena.

Vidi više o lečenju kanala zuba

Hirurgija

Kada toksini poreklom od bakterija prodru preko vrha korena zuba u zubnu kost nastaje proces. Konzervativno nehiruško lečenje takvih procesa je moguće ubacivanjem medikamenata kroz kanal zuba u zubnu kost preko vrha korena. Ipak, postoje one situacije kada takva terapja ne može da da rezultate, te se nakon spovedene endodoncije mora pristupiti kratkotrajnom oralnohirurškom zahvatu apikotomija koja predstavlja hirurško odstranjivanje vrha korena zuba i okolne kosti, a radi uklanjanja procesa.

WDW Reciproc

Lečenje kanala korena tj. vađenje živca često je procedura koja zahteva strpljenje i duže sedenje u stolici. Zato smo se potrudili da svojim klijentima obezbedimo što komfornije i brže lečenje a da pri tome ne ugrozimo kvalitet.
Tokom lečenja kanala korena potrebno je zub proširiti do tačno određene granice a zatim ga do te granice precizno definitivno napuniti.
Reciproc endo motor sa ugrađenim apkes lokatorom omogućava nam da kanal proširimo i obradimo za manje od 10 minuta upotrebom samo jednog mašinskog proširivača u svega nekoliko prolaza. Njegov ugrađeni apeks lokator signalizira kada smo dostigli potrebu dužinu za punjenje kanala i stopira mašinski proširivac.

Apeks lokator

Lečenje kanala, ili kako se još kaže vađenje živca, zahteva preciznost u radu. Upravo apeks lokator pomaže stomatologu da odredi lokaciju vrha korena zuba. Kanal mora biti obrađen celom svojom dužinom do njegovog vrha. Na njegovom displeju stomatolog može precizno da vidi koliko se daleko nalazi od “prava lokacija”.
Zub koji je loše obrađen, prekratko napunjen ili prepunjen, kasnije može biti uzročnik problema.